“Het zingen van volksliederen
zou ik kunnen omschrijven als
het inademen van een volksgeschiedenis.
Als het voelen
van de vreugden, het leed,
het verzet van een volk in tijden van tegenslag,
en het delen van dat bewustzijn via de muziek
teneinde gezamenlijk
een mooiere toekomst voor ons allen
te kunnen realiseren.

Een groet,
zo warm en oprecht als de tonen in muziek,
aan eenieder die mijn stem hoort…”

Gonca Akyar
Foto: Ali Akyar